Tuyên dương điển hình “Tuổi trẻ học đường học tập, làm theo lời Bác”, khen thưởng thành tích Giáo viên giỏi, học sinh giỏi năm học 2015- 2016


thay-dang-xuan-huu_1

 

ong-hien

 

ong-luu-van-duong-trao-hoc-sinh-nhat-huyen

 

ong-vu-hung-thinh-tra-nhat-tinh

 

ong-phan-van-lai-trao-nhat-tinh

 

ong-cao-xuan-hung-trao-nhat-tinh

 

ong-luu-van-duong-trao-nhat-tinh
Eliten und der weg in den zweiten weltkrieg, hg leugers, opfer fr eine groe und heilige hausarbeit schreiben lassen studium at hausarbeit-agentur.com sache kath.